Argos

Debat ‘Data voor Daadkracht’

Argos

Debat ‘Data voor Daadkracht’

De bank, de bibliotheek, de hypotheekverstrekker en de telefoonmaatschappij, bewaren onze persoonsgegevens in grote computerbestanden. Inlichtingen- en opsporingsdiensten putten uit die bestanden, op zoek naar criminelen en terroristen. Als u niets te verbergen heeft, hoeft u nergens bang voor te zijn. Toch?
Vorige maand verscheen een alarmerend rapport, ‘Data voor Daadkracht’, van de Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid. De minister van Binnenlandse zaken schuift de harde conclusies van dit rapport terzijde. Donderdag wordt in de Tweede Kamer over het rapport gedebatteerd. In Argos Supplement een debat met Laetitia Griffith (VVD), Attje Kuiken (PvdA), en Roger Vleugels, expert op het terrein van veiligheidsdiensten.

Tom Etty
Tom Etty nam op 1 oktober na 30 jaar afscheid van de FNV en ging met pensioen. Etty is een warm voorvechter van internationale vakbondsrechten.

Horen en Zien
De wekelijkse kunstrubriek van De Ochtenden. Vandaag over beeldende kunst met Chantal Pattyn.