Argos

Clandestiene operaties van Nederlandse commando’s in Afghanistan (deel 1)

Argos

Clandestiene operaties van Nederlandse commando’s in Afghanistan (deel 1)

Argos neemt de luisteraar vandaag en vrijdag mee naar Afghanistan aan het eind van 2001 en de eerste helft van het jaar 2002. In die periode woedt er volop oorlog in het land. Enkele maanden eerder, in oktober 2001, zijn de ...Amerikanen – onder de naam ‘Operatie Enduring Freedom – Afghanistan binnengevallen om het Taliban-bewind te verdrijven en de Al Qaïda-kampen te vernietigen.

Nederland doet niet mee aan die oorlog in Afghanistan. Wel stuurt Den Haag eind 2001 militairen naar Afghanistan, soldaten van de luchtmobiele brigade, aangevuld met een detachement van het Korps Commando Troepen, Nederlandse Special Forces. Die gaan uitdrukkelijk niet meedoen aan de jacht op Taliban en Al Qaïda, maar zijn er uitsluitend om voor stabiliteit te zorgen, als onderdeel van de VN-vredesmacht ISAF, de International Security Assistance Force. Het mandaatgebied van ISAF – en dus van de Nederlandse militairen - beperkt zich in 2002 strikt tot de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Dat is het officiële verhaal. Maar Argos presenteert een grote hoeveelheid bewijsmateriaal dat erop wijst dat militairen van het Nederlandse Korps Commando Troepen in 2002 hebben geopereerd buiten het ISAF-mandaat om en in Afghanistan wel degelijk hebben meegedaan aan Operatie Enduring Freedom. Argos beschikt over getuigenverklaringen - deels op band, deels anoniem -, officiële documenten en uitgebreid beeldmateriaal.

In deel 1 van dit tweeluik gaat het vooral over operaties in en vanuit Kandahar, in het zuiden en oosten van Afghanistan, ver buiten ISAF-gebied. Vrijdag gaat het in deel 2 over operaties in andere delen van Afghanistan, vanuit Kabul. Dat gebeurt dan vooral aan de hand van beeldmateriaal, dat duidelijk maakt waar de commando’s precies hebben geopereerd.

Werden de acties van de Nederlandse Special Forces gedekt door het mandaat? Is de Tweede Kamer juist geïnformeerd? Was de minister van Defensie wel op de hoogte? Argos over een clandestiene oorlog in Afghanistan. Met politieke reacties van PvdA, VVD, SP, Groen Links en D66.

Horen en Zien
De wekelijkse cultuurrubriek van De Ochtenden. Vandaag over film met Saskia Legein.