Argos

Het wonder van Schiphol, debat: meer vluchten en een beter milieu ?

Argos

Het wonder van Schiphol, debat: meer vluchten en een beter milieu ?

Op 8 oktober werd het nieuwe toekomstplan voor Schiphol aangeboden aan een enthousiaste Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat. Maar niet iedereen is overtuigd van het realiteitsgehalte van de plannen. In Argos Supplement een debat over de beloftes van Schiphol met geluidsdeskundige Guus Berkhout, Joris Wijnhoven van Milieudefensie en CDA tweede kamerlid Maarten Haverkamp.

Scholingsplicht voor bijstandsmoeders?
Als het aan het kabinet ligt hoeven bijstandsgerechtigden met jonge kinderen binnenkort niet meer te solliciteren. In een brief aan de Kamer stelde het kabinet vorige week voor om de sollicitatieplicht te verruilen voor een scholingsplicht. Onmiddellijk laaide het debat over de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders weer op. Een aantal wethouders reageerde verontwaardigd, andere juist opgelucht. Welke principiele argumenten gaan er schuil achter de discussie? Aan het woord twee wethouders die in hun gemeente verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand: Marco Florijn, PvdA-wethouder in Leeuwarden en Hans-Martin Don, SP-wethouder in Eindhoven.

Horen en Zien
De wekelijkse kunstrubriek van De Ochtenden. Vandaag over beeldende kunst met Chantal Pattyn.