Argos

Kindsignalen (deel 1)

Argos

Kindsignalen (deel 1)

Kindermishandeling is afgelopen jaar een veel besproken onderwerp geweest. De afwikkeling van de rechtszaak tegen de vader van het Maasmeisje Jessica, De vrijspraak van de gezinsvoogd van het meisje Savannah, en een minister van Jeugd en Gezin die maatregel na maatregel aankondigt om de jeugdzorg te verbeteren. Ook in Argos hebben we veel aandacht besteed aan de jeugdzorg, en dat begon eind 2006, met een uitgebreid programma over het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dat is de instantie waar iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling, dit kan melden. Welke meldingen worden aangenomen? En waarom? Met die vraag in het achterhoofd mochten we twee weken lang alle gesprekken bij het meldpunt opnemen. Vandaag herhalen we dit bijzondere kijkje in de keuken van de jeugdzorg, volgende week deel 2.
Luistert u naar kindsignalen.

Horen en Zien: De boeken van 2007
De Nederlandse uitgeverijen kwamen in 2007 met prachtige biografieën, maar ook met tuin- en sportboeken die de adjunct hoofdredacteur van het NRC Handelsblad Sjoerd de Jong liever links liet liggen. In 2007 wisselden literair medewerker Aukje Holtrop en Sjoerd de Jong elkaar wekelijks af in de boekenrubriek van dit programma. Samen blikten zij terug op een druk literair jaar. En presentator Djoeke Veeninga sprak met hen.