Argos

Erasmus MC versus OM inzake openbaar maken medische dossiers

Argos

Erasmus MC versus OM inzake openbaar maken medische dossiers

ARGOS SUPPLEMENT
Een principiele zaak, of een hoogoplopende ruzie? Hoe het ook zij, de rechter zal op 13 februari uitspraak doen over een conflict tussen het Openbaar Ministerie en het Erasmus Medisch Centrum. Inzet van het geschil zijn twee dossiers van overleden patienten die het OM in wil zien om te bepalen of er een strafzaak tegen de betrokken artsen moet worden begonnen. Volgens het Erasmus Medisch Centrum is het beroepsgeheim van artsen in het geding, en weigert inzage. Het OM betoogt dat het recht heeft op inzage omdat het om mogelijk strafbare feiten gaat. Beide partijen hebben aangekondigd tot de hoge raad door te zullen procederen. Een gesprek over deze kwestie met Herre Kingma, oud Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en nu voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente.

BURN-OUT AANSPRAKELIJKHEID
Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer oploopt door een burn-out. Dat blijkt uit de uitspraak van de Heerlense rechtbank die gisteren een servicemonteur met een burn-out een schadevergoeding toekende. Waar begint en waar eindigt de verantwoordelijkheid van de werkgever, en hoe voorkomt diezelfde werkgever burnouts onder het personeel? Toon Taris, sinds kort hoogleraar arbeidsmotivatie in Nijmegen, deed onderzoek naar het verschijnsel burn-out. Goedemorgen meneer Taris.

ANKER IS PLEITEN
Iedere twee weken is advocaat Willem Anker te gast in de rubriek 'Anker is pleiten', waarin hij uitweidt over juridische zaken.