Argos

Dossier brand detentiecentrum Schiphol Oost (deel 2)

Argos

Dossier brand detentiecentrum Schiphol Oost (deel 2)

ARGOS SUPPLEMENT
Op 21 september publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven haar eindrapport over de Schipholbrand. .Dat rapport leidde tot het afreden van de Ministers Donner en Dekker. Maar het rapport van Van Vollenhoven is ook strijdig met bevindingen van het Openbaar Ministerie dat de bewoner van de cel waar de brand begon, de Libiër Al Jaballi, verdenkt van opzettelijke brandstichting. Achter de schermen woedt al maandenlang een strijd over de vraag wat dit kritische rapport betekent in de komende strafzaak. In Argos onder andere een uitgebreid interview met Pieter van Vollenhoven over zijn rapport en de spanningen tussen de Onderzoeksraad en het Openbaar Ministerie.

OLD BOYS NETWORK
Een paar jaar geleden nog kwam het Old Boys Network uit het Nederlandse bedrijfsleven veelvuldig in het nieuws. De nieuwe regelving die voortvloeide uit de Code Tabaksblatt leidde onder de Old Boys tot gemor, vooral omdat het aantal commissariaten aan banden werd gelegd maar ook vanwege de grenzen aan de salariering. Als we politicoloog Eelke Heemskerk mogen geloven, mogen we dat gemor achteraf gezien zien als de laatste oprispingen van het Old Boys Network. In het onderzoek waarop hij morgen promoveert aan de Universiteit van Amsterdam concludeert hij zelfs dat het Old Boys Network is verdwenen.

KLINKENDE MUNT
Om de week op woensdag hier in De Ochtenden ‘Klinkende munt’. Zo rond de klok van kwart voor elf wetenswaardigheden uit de economische wereld, vandaag voor de laatste keer verzameld door journalist Marcel Metze.