Argos

Gebreken gas en electra-installaties

Argos

Gebreken gas en electra-installaties

ARGOS SUPPLEMENT: GEBREKEN GAS EN ELECTRA-INSTALLATIES
Veel huizen in Nederland kampen met gebreken aan de gas- en electra-installaties. Zo constateren energiebedrijven overal in het land. Achter de voordeuren ontstaan steeds meer onveilige en soms levensbedreigende situaties door bijvoorbeeld poreuze gasslangen, koolmonoxide en ondeugdelijke elektrische bekabeling. Het aantal dodelijke slachtoffers per jaar wordt geschat op minstens tien tot vijftien.
Sinds de privatisering van de gemeentelijke energiebedrijven in 1995 is de verplichte keuring van de gas- en electra-installaties komen te vervallen. Terwijl de energiebedrijven en de branchevereniging van installatiebedrijven de noodklok luiden, twisten het ministerie van VROM, de Tweede Kamer en de gemeenten over de juiste aanpak. Vandaag in Argos Supplement een debat of er wel of geen verplichte APK-keuring voor woningen moet komen met onder meer: Sandra Korthuis, lid van de directieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Jan van de Lagemaate, veiligheidsdeskundige bij EnergieNed, de branchevereniging van de energiebedrijven.

RAAD VAN STATE
Een gesprek over de Raad van State met Leo Platvoet (Eerste Kamerlid GroenLinks en lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa) en Sybrand van Haarsma Buma (woordvoerder justitie voor het CDA in de Tweede Kamer). Leo Platvoet is kritisch over de dubbelfunctie van de Raad van State: adviseur van de regering over nieuwe wetgeving en bestuursrechter die bindende uitspraken doet. Van Haarsma Buma verdedigt het functioneren van de Raad van State. Vanavond (dinsdag) en morgenochtend wordt in de Tweede Kamer gesproken over de wijziging van de Wet op de Raad van State.

ANKER IS PLEITEN
Iedere twee weken is advocaat Willem Anker te gast in de rubriek 'Anker is pleiten', waarin hij uitweidt over juridische zaken.