Argos

Debat over TBS

Argos

Debat over TBS

ARGOS SUPPLEMENT: DEBAT TBS
Vorige week schoot een TBS-er in Enschede een vrouw dood. Een spoeddebat volgde in de Tweede Kamer. De VVD pleitte ervoor proefverloven van alle TBS-ers in het land tijdelijk in te trekken tot er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
Veiligheid en rust in de samenleving worden daarbij als argument gebruikt. Maar geeft het op de lange duur ook rust en veiligheid? En wat zijn de gevolgen voor tbs’ers die zonder dat ze daar zelf aanleiding toe geven toch weer achter slot en grendel terecht komen? Een debat over de toekomst van de TBS-maatregel en over het korte geheugen van de politiek met Fred Teeven en Aleid Wolfsen, respectievelijk tweede kamerlid voor de VVD en de PvdA.

GERECHTELIJKE DWALINGEN
Sinds de gerechtelijke dwalingen in de Schiedammer Parkmoord aan het licht kwamen is er veel in het werk gesteld om te voorkomen dat de gemaakte fouten zich herhalen. Zo moeten onderzoeksteams van justitie 'tegenspraak' organiseren om te voorkomen dat er in een zaak een tunnelvisie ontstaat , en beoordeelt de Commissie-Posthumus II sinds enige tijd of er zaken zijn die heropend zouden moeten worden. Volgens de rechtpsychologen Crombag, Israels, Van Koppen en Wagenaar is het allemaal niet genoeg. Zij pleitten gisteravond in NRC Handelsblad voor een onafhankelijke commissie die in plaats van de Hoge Raad over herzieningsverzoeken gaat beslissen in strafzaken. Aan de telefoon is een van de opstellers van het pleidooi, rechtspsycholoog Peter van Koppen, en ook aan de telefoon is Sybrand van Haersma Buma, justitie-woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Jair Stein spreekt met ze.

ANKER IS PLEITEN!
Tweewekelijkse juridische rubriek met Willem Anker van advocatenkantoor Anker & Anker.