Argos

Debat over Giftige stoffen in zeecontainers

Argos

Debat over Giftige stoffen in zeecontainers

Debat over Giftige stoffen in zeecontainers
Minstens een op de vijf containers die in de Rotterdamse haven aankomt, bevat meer gif dan de norm voorschrijft . Die giftige stoffen worden onder andere in containers gestopt omdat de Europese Unie voorschrijft dat er geen ongedierte en schimmels met de lading mee het land in mogen komen. De neveneffecten van deze gifstoffen zijn zo verontrustend dat het ministerie van VROM in 2003 een spoedregeling ontwierp om werknemers te beschermen. Maar die regeling is nooit ingevoerd. Waarom niet? Hoe ernstig is het gevaar van gif in zeecontainers?

Een debat daarover met (onder voorbehoud): Europarlementariër Ria Oomen, Tweede-Kamerlid Remi Poppe en een vertegenwoordiger van de ECT (Europe Container Terminals).

THUISZORG
In maart j.l. zonden wij een reportage uit over de problemen in de thuiszorg. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dreigen thuiszorgers hun baan te verliezen. Ze moeten kiezen tussen werken als goedkope alphahulp met slechtere arbeidsvoorwaarden, of kiezen voor ontslag. De kwaliteit van de thuiszorg dreigt hierdoor achteruit te gaan. Een debat tussen Agnes Wolbert, Tweede Kamerlid PvdA en Agnes Kant, Tweede Kamerlid SP.

KLINKENDE MUNT
De tweewekelijkse rubriek over financieel-economische zaken met Jaap van Duijn.