Argos

o.a. Kinderen misbruiken kinderen

Argos

o.a. Kinderen misbruiken kinderen

*** Reportage: kinderen misbruiken kinderen

Seksueel misbruik van kinderen door priesters, een voetbalcoach of internaatbegeleiders. Met de regelmaat van de klok lees je dit soort berichten in de krant. Maar kinderen onderling gaan soms ook te ver. In internaten, gezinsvervangende huizen en leefgroepen komt seksueel misbruik door kinderen onderling vaker voor dan je zou verwachten. Een reportage van Jan Peels.

*** Gesprek: Robert Anker over goed literatuuronderwijs

Het literatuuronderwijs op middelbare scholen floreert niet bepaald, de laatste jaren. Moest je vroeger nog flink wat boeken lezen en werd je degelijk onderwezen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: sinds de invoering van het Studiehuis is dat allengs slinkende. Van den Vos Reinaerde, kortom, hebben ze op de havo misschien nog nooit gehoord. Maar is dat eigenlijk erg? Wat mis je, als je deze klassiekers niet kent? Een gesprek met schrijver en voormalig docent Robert Anker.