Argos

o.a. Armoede in Nederland: een chronisch probleem?

Argos

o.a. Armoede in Nederland: een chronisch probleem?

Reportage: armoede in Nederland

De koopkrachtmaatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag heeft genomen helpen niet echt om de armoede te bestrijden. Volgens de vakcentrale MHP en vakbond De Unie komt het geld vooral terecht bij mensen die er toch al op vooruit gingen. Bovendien werd vrijdag ook bekend dat voedselbanken minimaal nog vijf jaar noodzakelijk blijven omdat het sommigen niet lukt de eindjes aan elkaar te knopen. De Tilburgse sociaal econoom Ruud Muffels pleit daarom voor een projectminister met speciale taken voor de armoedebestrijding. Wellicht dat zo'n minister er in een volgend kabinet gaat komen. Een reportage van Jan Peels.

*** Gesprek: altsaxofonist Benjamin Herman

‘Typerend voor hem is zijn nimmer aflatende drive, een zeer goede techniek en een prachtige toon.’ Een citaat uit het juryrapport van de Boy Edgar-Prijs 2006, de belangrijkste jazzprijs in Nederland. En vanavond wordt die prijs uitgereikt aan altsaxofonist Benjamin Herman. Vanochtend is hij te gast bij Felix Meurders.