Argos

o.a. Begrafeniskosten verschillen sterk per gemeente

Argos

o.a. Begrafeniskosten verschillen sterk per gemeente

*** Reportage: begrafeniskosten verschillen sterk per gemeente

Wat moet u aan uw gemeente betalen voor een begrafenis? Uitvaartverzekeraar Monuta doet elk jaar onderzoek naar deze gemeentelijke grafkosten. Hun inventarisatie voor 2006 kwam vandaag naar buiten. In de afgelopen jaren zijn de tarieven fors gestegen. In sommige gemeenten met vele tientallen procenten. Tweede Kamerleden vinden deze stijgingen onacceptabel, maar kunnen niets doen omdat gemeenten de tarieven zelf mogen bepalen.
Een reportage van Simone Weimans.

*** Gesprek: voor- en nadelen van kinderen krijgen op latere leeftijd

Nederlandse vrouwen krijgen op steeds hogere leeftijd hun eerste kind. Gemiddeld wordt een vrouw met 29,5 jaar moeder. In 1970 bevielen vrouwen nog vijf jaar eerder van hun eerste kind. Medisch gezien heeft dat alleen maar nadelen. Hoe ouder je een kind krijgt, des te groter de kans op complicaties. Reden voor een aantal gynaecologen om de noodklok te luiden.
In de studio zijn te gast: Carina Hilders, gynaecoloog en Gijs Beets, van het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.