Argos

Kernwapens en kernenergie

Argos

Kernwapens en kernenergie

Kernwapens en kernenergie
Een gesprek met Bart van der Sijde, natuurkundige en expert op het gebied van kernwapens. Deze maand hield hij zijn afscheidscollege van de TU Eindhoven met als titel: ‘Zeventig jaar nucleaire problemen. Een mensenleven lang macht en wantrouwen, hoop, teleurstelling en angst.’ Reden voor een gesprek over kernwapens, de geschiedenis van de bom en de actualiteit van het nucleaire gevaar. En wat betekent de opmars van het vreedzame gebruik van kernenergie voor de verspreiding van kernwapens?

Klinkende Munt
De tweewekelijkse rubriek over de financieel-economische wereld met econoom Jaap van Duijn.

Horen & Zien
In onze culturele rubriek besteden we deze week aandacht aan beeldende kunst met Chantal Pattyn, zendercoördinator van de Vlaamse klassieke muziek-zender KlaRa.