Argos

Arm, rijk, Turk, Marokaan en Nederlander, allemaal in één wijk.

Argos

Arm, rijk, Turk, Marokaan en Nederlander, allemaal in één wijk.

Debat over gemengde wijken
Arm, rijk, Turk, Marokaan en Nederlander, allemaal in één wijk. Dat zorgt voor integratie. Gemengde buurten, het is het ideaal van menig politicus, want op die manier gaat een wijk vooruit, is de algemene opvatting. Maar is dat ook zo?

Uit een onderzoek van het Europees Universitair Instituut in Florence blijkt dat bewoners elkaar net minder vertrouwen als de etnische diversiteit in een wijk toeneemt.

Een ander onderzoek van het Nicis Instituut concludeert nu net dat menging wel degelijk helpt, en dat de middenklasse in gemengde wijken juist heel goed kan bijdragen aan de integratie in de wijk. Een debat met de opstellers van de beide studies, Jaap Dronkers en Radboud Engbersen, getoetst aan de praktijkervaring van een van die bestuurders die van spreiden weet, Wethouder Grotestedenbeleid, Dominic Schrijer van Rotterdam.

Klinkende Munt
Tweewekelijkse rubriek over prangende zaken in de financieel-economische wereld, met econoom Jaap van Duijn.

Horen & Zien
Wekelijkse cultuurrubriek. Deze week over beeldende kunst met Chantal Pattyn.