Argos

Debat over samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan.

Argos

Debat over samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan.

Wederopbouw. Dat woord staat centraal in de taakomschrijving van de Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Uruzgan. En om die wederopbouw in Uruzgan mogelijk te maken, wil het kabinet dat de Taskforce Uruzgan, zoals het Nederlandse militaire contingent officieel heet, samenwerkt met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun lokale partners. Sterker nog, het kabinet zou graag zien dat de ontwikkelingsorganisaties door de militairen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting binnen het militaire kamp, beveiliging van hulptransporten etcetera. Maar die samenwerking, zo bleek afgelopen vrijdag in Argos, is nog nauwelijks van de grond gekomen. Vandaag in Argos Supplement een debat hierover tussen de Tweede Kamerleden Farah Karimi van GroenLinks en Henk-Jan Ormel van het CDA.