Argos

Boek Rob de Wijk over de aanpak van het terrorisme

Argos

Boek Rob de Wijk over de aanpak van het terrorisme

ARGOS
In de bestrijding van het internationale terrorisme hebben de inlichtingendiensten een steeds belangrijker rol gekregen. Vaak wordt hun werk met argwaan bekeken. Maar ze boeken ook successen. Defensiedeskundige professor Rob de Wijk schrijft daarover in zijn nieuwe boek. Het is een verhaal over geslaagde pogingen om aanslagen te voorkomen, maar ook over de aanpak van het terrorisme. Dringt de westerse manier van terrorismebestrijding het terrorisme terug, of wordt dat daardoor juist in de hand gewerkt. Wat zijn de effecten, ook voor Nederland.
In ‘Argos Supplement’ een gesprek met de auteur. Over zijn boek, dat vanmiddag wordt gepresenteerd, en over geheime documenten over terrorismebestrijding waarover Argos beschikt.

'ZELFDENKENDE PILLEN'
Voor welke problemen komt de mensheid in de komende 20 jaar te staan? En welke wetenschappelijke doorbraken zijn er dan nodig om die problemen tegen te gaan? Die vragen legden de auteurs van het boek 'Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen' voor aan dertig wetenschappers, ieder specialist op hun terrein. Het boek, waaraan vandaag ook een symposium wordt gewijd, verschijnt in het kader van het 50-jarig bestaan van de Technische Universiteit Eindhoven. Interview met Rutger van Santen, oud-rector magnificus van die universiteit, en een van de samenstellers van het boek.


Zelfdenkende pillen En andere technologie die ons leven zal veranderen
Auteurs: Rutger van Santen, Djan Khoe en Bram Vermeer
Nieuw Amsterdam Uitgevers
ISBN 10 90 468 740 0187 X


HET GELD
De financieel-economische rubriek met Marcel Metze.