Argos

Debat over afvoer illegalen

Argos

Debat over afvoer illegalen

ARGOS
In de nacht van 18 op 19 september 2006 vond in het geheim een uitzetting plaats via de luchthaven van Hamburg. Onder verantwoordelijkheid van Duitsland wees Nederland samen met Malta, Frankrijk en Zwitserland 32 ongewenste vreemdelingen uit. Twee illegalen kwamen uit Nederland. De Duitse overheid spreekt van een geslaagde internationale operatie. In de uitzending van vorige week ontdekte Argos dat er veel mis ging op deze Europese uitzetvlucht. Rechter Van Os van den Abeelen, voorzitter van het adviesorgaan voor Vreemdelingenzaken, pleitte vorige week dan ook voor onafhankelijk toezicht op nationale en Europese uitzetvluchten.
In Argos vandaag een gesprek over de vraag hoe nationale en Europese uitzetvluchten beter gecontroleerd en georganiseerd kunnen worden. Dat doen we onder meer met Europarlementariër Kathalijne Buitenweg en Anton van Kalmthout, hoogleraar strafrecht verbonden aan de universiteit Tilburg.

BIRGIT DONKER
Een interview met Birgit Donker, vandaag benoemd tot hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

KABINETSCRISIS
Het voltallige kabinet komt vanochtend bijeen om de crisissituatie te bespreken. Inclusief de ministers Kamp en Van Ardenne, die er vanochtend voor uit Afghanistan zijn teruggekeerd naar Den Haag. Aan de telefoon twee van de drie gasten, die gisterochtend ook bij ons te gast waren en met wie we toen spraken over de formatie en het opschorten van het uitzetten van asielzoekers, Doekle Terpstra en Han Noten.