Argos

'De bruiloft van Igor' en De briefwisseling tussen Nederland en de VS

Argos

'De bruiloft van Igor' en De briefwisseling tussen Nederland en de VS

'De bruiloft van Igor' (herhaling)
Naar aanleiding van de recente berichten over wantoestanden in psychiatrische ziekenhuizen in Nederland een herhaling van de 'Argos'-reportage 'De bruiloft van Igor' van 10 februari 2006. Als zijn relatie uit is wordt de schizofreen Igor Moerbeek in 1999 vrijwillig opgenomen op de crisisafdeling van het regionaal psychiatrisch ziekenhuis in Zeist, een dependance van Altrecht één van de grootste zorgaanbieders in de psychiatrie. Hij denkt dat hij in het gemeentehuis is en heeft het waanidee dat hij mag trouwen als hij raadsels oplost. Na drie jaar wachten op overplaatsing naar een afdeling voor langdurige zorg steekt hij tijdens een verlof in 2003 in een psychotische bui zijn huis in brand. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd, keert uiteindelijk terug naar de crisisafdeling in Zeist en pleegt zelfmoord.

Op 17 oktober 2007 onthult 'Argos' dat Nederlandse commando's in 2001 en 2002 betrokken zijn geweest bij militaire operaties in het kader van Operation Enduring Freedom in Afghanistan. Dit blijkt uit het evaluatierapport van de Taskforce 58, een After Action Report van het Amerikaanse Corps Mariniers. Het mandaat van de Nederlandse troepen is echter beperkt tot de ISAF-vredesmissie. Minister Eimert van Middelkoop van Defensie heeft in de Tweede Kamer nadrukkelijk ontkent dat Nederlandse militairen betrokken zijn geweest bij deze operaties. OnJo, de gezamenlijke website van 'Argos', 'Reporter' en 'Zembla', heeft via de Amerikaanse Freedom of Information Act en de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur informatie gekregen over de briefwisseling tussen het Ministerie van Defensie en het Pentagon inzake de betrokkenheid van Nederlandse militairen bij de operaties in Afghanistan.
Verslag (13:42) uur.
STUDIOGESPREK met:
- Wil van der Schans, OnJo-redacteur (13:45 uur);
- Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur RTL4 Nieuws, die naar de rechter stapt om inzage te krijgen in de notulen van de Ministerraad om te achterhalen op welke gronden Nederland is betrokken bij de oorlog in Irak (13:53 uur).