Argos

Nederland en het Soeharto-bewind

Argos

Nederland en het Soeharto-bewind

Nederland en het Soeharto-bewind
Stabiliteit, economische groei en een democratische nalatenschap. Met die verdiensten herdacht minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken afgelopen zondag voormalig president Soeharto van Indonesië na diens overlijden. Geen onvertogen woord stond er in Verhagens korte verklaring. Er werd met geen woord gerept over de gruwelijke en grootschalige mensenrechtenschendingen die onder Soeharto’s bewind plaatsvonden.
Andere dictators, die ook met behulp van gruwelijkheden stabiliteit in hun land brachten, zoals bijvoorbeeld Saddam Hussein, krijgen een heel andere, veroordelende beoordeling van Verhagen. Deze positieve opstelling ten opzichte van Soeharto is typerend voor de steun die Nederland 30 jaar lang aan diens autoritaire bewind heeft verleend. Steun met wapens, geld en handelsbetrekkingen, ondanks de aanhoudende ernstige schendingen van mensenrechten in Indonesië.
In Argos een reconstructie van een innige relatie: Nederland en het Soeharto-bewind.

Te gast is schrijver/vertaler Hafid Bouazza. Hij presenteert vrijdag zijn drieluik Arabische lyriek, met vertalingen van eeuwenoude pornografisch getinte gedichten uit de Arabische wereld. Op een toegevoegde cd wordt de poëzie voorgedragen door Katja Schuurman.

De Boeken met Sjoerd de Jong
* Peter Gay: Het Modernisme. Ambo. ISBN 9789026320743
* David Hume: Traktaat over de menselijke natuur. Boom. 9789085 061496
* Harvey Mansfield: Mannelijkheid. Meulenhoff. ISBN 9789029080194