Argos

Samenwerken met de AIVD

Argos

Samenwerken met de AIVD

Samenwerken met de AIVD
De samenwerking tussen de AIVD, Nederlands geheime dienst, en de Regionale Inlichtingendiensten van de politie komt maar moeizaam van de grond, ondanks alle mooie voornemens. Dat constateert Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam, voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De AIVD maakt onvoldoende gebruik van deze inlichtingendiensten van de politie als ‘oog en oor in de samenleving’.
Ook medewerkers van een ander onderdeel van de politie, de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de Nationale Recherche, zijn niet erg te spreken over de samenwerking met de AIVD, zo ontdekte Argos, met name bij de terrorismebestrijding.
Waarom is die samenwerking tussen de AIVD en de politie zo’n hardnekkig probleem? Wat zijn de moeilijkheden bij de terreurbestrijding? Wat zeggen medewerkers van politie en AIVD in vertrouwelijkheid over elkaar? En hoe reageren de directeur Democratische Rechtsorde van de AIVD en de chef van de CIE daarop?

Turkse en Marokkaanse mantelzorgers
Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap, deed onderzoek naar de mantelzorg in Amsterdam. Marokkaanse en Turkse mantelzorgers staan onder druk omdat zij geen externe hulp zoeken als het ze te veel wordt. Een gesprek met Evelien Tonkens.

De Boeken met Sjoerd de Jong
- Martijn de Koning: Zoeken naar een 'zuivere' Islam. Bert Bakker. ISBN 97890 35129023
- James McConnachie: Het boek van de liefde. Athenaeum, Polak en Van Gennep. ISBN 97890 25363444
- Vatsyayana: De kunst van het versieren. Athenaeum, Polak en Van Gennep. ISBN 97890 25363482
- Ger Groot: De gelukkigste illusie. Over kwaad en verlossing. Boom. ISBN 97890 85065616