Argos

Medische Opvang Asielzoekers

Argos

Medische Opvang Asielzoekers

De asielzoeker en de huisarts
Asielzoekers die medische zorg nodig hebben, moeten straks gewoon naar de huisarts. GGD-praktijkverpleegkundigen, die nu op asielzoekerscentra de eerste medische opvang doen, worden ontslagen en de medische posten op de centra gaan dicht. Volgens directeur Albayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zijn deze veranderingen nodig om de zorg voor asielzoekers te verbeteren. Maar helpen deze maatregelen wel? En zijn huisartsen wel bereid om de zorg voor deze speciale patiënten op zich te nemen? Argos over reguliere zorg voor een speciale patiëntengroep.

Examen op de basisschool
Kinderen leren op school onvoldoende rekenen en lezen. Het kabinet laat daarom onderzoeken of er op de basisschool een verplichte eindtoets moet worden ingevoerd, om te controleren of leerlingen wel genoeg hebben opgestoken. Is dat een goed plan? Een gesprek met Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders en schooldirecteur Bert Meijer.

De Boeken met Aukje Holtrop.
- Zlata Filipovic en Melanie Challenger: Verloren stemmen. Oorlog in de woorden van kinderen.
- Kader Abdollah: De boodschapper

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

De Boeken

vanaf 00:16:54

De boodschapper en De Koran, Kader Abdollah