Argos

Medische zorg in detentiecentra

Argos

Medische zorg in detentiecentra

Medische zorg in detentiecentra
Krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers toereikende psychiatrische zorg? Hun verblijf in Nederland is illegaal geworden en ze moeten land uit. Wordt er dan nog wel in hun zorg geïnvesteerd? Vaak zitten ze opgesloten in detentiecentra, waar sinds 2004 zes zelfmoorden hebben plaatsgevonden. Of anders zitten ze in afwachting van hun uitzetting in een asielzoekerscentrum. En daar is het aantal zelfmoordpogingen twee maal zo hoog als onder de Nederlandse bevolking.
Kunnen psychiaters en GGD-artsen hun werk wel doen? Of laten ze zich te veel onder druk zetten door Justitie? De Inspectie voor de Gezondheidszorg begint binnenkort een onderzoek naar de kwaliteit van de medische zorg in de detentiecentra, waaronder de psychiatrische hulpverlening.

Ad van Denderen
In het Nederlands Fotomuseum opent de tentoonstelling Edges of the Mediterranean van fotograaf Ad van Denderen. Verslaggever Tjitske Mussche sprak met hem over zijn werk.

De Boeken met Sjoerd de Jong
-- Karl Barth: De Brief aan de Romeinen. Boom. ISBN 97890 85065173
-- Guido Vanheeswijck: Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van More, Erasmus en Gillis. Pelckmans/Klement. ISBN 97890 86870264
-- Tony Judt: De vergeten twintigste eeuw. Nieuwe wereldgeschiedenis. Contact. ISBN: 97890 25423988