Argos

Herhaling: Het Srebrenica-trauma van Edwin B, ex-chauffeur van Dutchbat-commandant Karremans

Argos

Herhaling: Het Srebrenica-trauma van Edwin B, ex-chauffeur van Dutchbat-commandant Karremans

Veteraan uit Srebrenica
Argos over het Srebrenica-trauma van Edwin, voormalig chauffeur van Dutchbat-commandant Karremans. Zaterdag is het Veteranendag. Zo’n 150.000 Nederlandse mannen en vrouwen zijn de afgelopen decennia in het kader van militaire missies uitgezonden naar het buitenland. Een van hen is Edwin uit Emmen. Edwin zat in 1995 in Srebrenica. Hij was de chauffeur van Dutchbat-commandant Thom Karremans. In 2006 kreeg Edwin met de ‘Draaginsigne voor Gewonden’ de officiële erkenning dat hij in Srebrenica psychisch gewond is geraakt.

1 Minuut, Bevalling

Gif in zeecontainers
Eén op de vier containers die de Rotterdamse haven binnenkomt, bevat teveel giftige stoffen, blijkt uit recente cijfers van het Ministerie van VROM. Toch blijft minister Cramer het probleem voor zich uit schuiven. Volgende week komt daar wellicht een einde aan. Remi Poppe van de SP brengt een motie in stemming waarin de minister wordt gedwongen het probleem aan te pakken.

De Boeken met Aukje Holtrop
Martha Gellhorn: De ogen van miljoenen. Brieven 1930-1996. Meulenhoff. ISBN: 97890 29079730
Paul Auster: Man in het duister. Arbeiderspers. ISBN: 97890 29566612
De schoonheid van ons land. "Het water" en "De steden". Contact. ISBN: 97890 25428747 en 97890 25428730