Argos

Nieuwe schoolstrijd in Limburg?

Argos

Nieuwe schoolstrijd in Limburg?

Schoolstrijd in provincie Limburg
Hoe kan het dat in Limburg nog steeds maar 53 openbare basisscholen zijn tegenover 320 katholieke, terwijl uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan openbaar onderwijs juist groeit? De openbaren en de katholieken voeren op verschillende plaatsen strijd. In Maasbree lukt het ouders al jaren niet om een openbare school te stichten. In Horst aan de Maas heeft de gemeenteraad besloten om een openbare school onder te brengen bij een katholieke stichting. De enige stichting voor openbaar onderwijs in de regio Venlo ligt overhoop met wethouders, die de stichting zelf in het leven hebben geroepen. Er wordt met modder gegooid, er zijn verdachtmakingen over en weer, er is sprake van machtspolitiek en willekeur. De politiek speelt volgens de openbaren een onwillige rol en er zou sprake zijn van tegenwerkende katholieke onderwijsinstellingen. De katholieken daarentegen zeggen dat de openbaren alleen maar zieltjes willen winnen en weigeren samen te werken. Is er sprake van een nieuwe schoolstrijd?
Met interviews met:
- directeur Rob Limper van de Landelijke Vereniging Openbaar Onderwijs;
- voormalig voorzitter Paul Sijbers van het algemeen bestuur van Stichting Akkoord!;
- initiatiefnemers voor openbare school in Maasbree;
- voormalig bestuurslid Stichting Akkoord! Marijke Esselman;
- directeur Hans Soentjes van de katholieke onderwijsstichting Fundare;
- directeur Ritske van der Veen van de Landelijke Vereniging van besturen van openbaar onderwijs;
- directeur Mark Mertens van de katholieke Stichting Dynamiek;
- hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond (telefonisch);
- wethouder Ramon Testroote.

De PvdA en de JSF
In het deze week verschenen boek van oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole gaat één hoofdstuk over de besluitvorming van het kabinet Kok over de JSF. Het paarse kabinet besloot in 2002 deel te nemen in de ontwikkeling van het dure gevechtsvliegtuig, terwijl de toenmalige PvdA-fractie daartegen was. Ruud Koole spreekt over de spanningen hierover binnen zijn partij.
Presentatie: Max van Weezel