Argos

De prijs van dierenleed

Argos

De prijs van dierenleed

Afgaande op de berichtgeving in landelijke en regionale media zijn er in de afgelopen vier jaar in totaal ruim een half miljoen kippen, varkens, koeien en geiten omgekomen bij stalbranden. Daarnaast gingen nog zo’n 500.000 kweekvissen in vlammen op. Niemand weet precies hoeveel het er zijn. Noch de brandweer, noch het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt cijfers bij over het aantal stalbranden en de hoeveelheid dieren die daarbij omkomen. Begin december wijdt het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid daarom zijn jaarlijkse nationale topoverleg over brandveiligheid, de zogeheten Brandraad, aan dit onderwerp. Hoeveel dieren mogen er bij een brand omkomen? Welke dynamiek schuilt er achter deze koehandel? Wat zijn eigenlijk de voornaamste oorzaken van stalbranden? Hoe is de brandveiligheid van stallen geregeld? Argos over de prijs van dierenleed.

Farmaceutische lobby
Gesprek met Joop Bouma, onderzoeksjournalist bij het dagblad Trouw, over beïnvloeding van artsen door de farmaceutische industrie. Deze week verscheen een onderzoek van de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waaruit bleek dat ruim 40 artsen en wetenschappers die betrokken waren bij het opstellen van richtlijnen financiële banden hadden met fabrikanten die een direct belang hadden bij die richtlijnen. Dit IGZ onderzoek is een vervolg op het boek ‘Slikken. Hoe ziek is de farmaceutische industrie?’, L.J. Veen, 2006, geschreven door Bouma.
Presentatie: Djoeke Veeninga