Argos

Mee met de interventie-verpleegkundige

Argos

Mee met de interventie-verpleegkundige

De moord op het ‘Maasmeisje’, dat drie jaar geleden door haar vader werd vermoord en in stukken gesneden in de nieuwe Maas gegooid, liet zien dat de hulpverlening had gefaald. Vanaf dat moment drong het besef door dat de hulpverlening anders georganiseerd moest worden. Voortaan moeten problemen van gezinnen eerder worden opgespoord en er moet beter worden samengewerkt. Daarvoor zijn in Rotterdam acht zogeheten interventieverpleegkundigen aangesteld. Dat zijn verpleegkundigen die op zoek gaan naar kinderen die risico’s lopen en hulp bieden voordat er ongelukken gebeuren. Argos liep enkele dagen mee met interventieverpleegkundige Alice Kroes van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijnmond, die dertig gezinnen begeleidt.

Stiekem opnemen
Mag een journalist een telefonisch vraaggesprek ongevraagd opnemen? Dat kan behulpzaam zijn bij het zorgvuldig citeren van de geïnterviewde. Toch mag het niet volgens een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek van 31 juli jl. Een klacht tegen onderzoeksjournalist Joep Dohmen van NRC Handelsblad werd door de Raad gegrond verklaard. Joep Dohmen in discussie met Kees Buijs, opsteller van de leidraad van de Raad voor de Journalistiek.
Presentatie: Max van Weezel