Argos

Gerechtigheid voor klokkenluiders?

Argos

Gerechtigheid voor klokkenluiders?

Een jaar na de VARA campagne “Laat klokkenluiders niet in de kou staan”, maken Zembla en Argos gezamenlijk de balans op. Hoe is het nu geregeld met de bescherming van klokkenluiders? De VARA deed vorig jaar april een oproep aan minister-president Balkenende, om binnen 1 jaar met een goede, rechtvaardige regeling te komen die echt bescherming biedt aan klokkenluiders. Tot nu toe hebben slechts twee klokkenluiders, Paul Schaap en Ad Bos, een financiële vergoeding gekregen. Klokkenluider Spijkers is na 25 jaar nog in onderhandeling. Alle andere klokkenluiders hebben nog niets vernomen van de overheid. Wanneer komt er een goede klokkenluidersregeling? Vera Keur (voorzitter Vara)vertelt over de VARA campagne, klokkenluiders Paul Schaap en Harry Timmerman doen verslag van de ontwikkelingen in hun zaak in het afgelopen jaar. Aansluitend een debat met Andrée van Es (Directeur Generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken), Peter Gortzak (vice-voorzitter FNV), Franck van Uden (advocaat en auteur van een boek over klokkenluidersregelingen) en Joep Van der Vliet (rechtsethicus aan de Universiteit van Amsterdam).