Argos

De IND en de taalanalyse

Argos

De IND en de taalanalyse

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:
1 . De betrouwbaarheid van de taalanalyse van de IND
Masud is een asielzoeker uit het Nuba-gebied in het zuiden van Soedan. Hij woont met zijn gezin in Utrecht. Ook Ibrahim en zijn gezin wonen daar. Landgenoten zijn het, afkomstig uit datzelfde Nuba-gebied. Masud is in 2000 naar Nederland gevlucht en Ibrahim in 2001. Dat ene jaar verschil speelt in hun verhaal een belangrijke rol. In het Nuba-gebied woedde een langdurige burgeroorlog. Masud en Ibrahim kregen allebei een tijdelijke verblijfsvergunning vanwege de voor hen aantoonbaar onveilige situatie in het land van herkomst. Totdat de IND in 2005 een nieuwe methode bedacht om via taalanalyse te bepalen of Ibrahim en Masud, en andere asielzoekers uit dat gebied, wel echt Nuba’s waren. In Argos opnieuw aandacht voor de omstreden methode van de taalanalyse van de IND.

2 . Deventer moordzaak en de media
Deventer Moordzaak en de media Te gast is Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NOVA (v/h Netwerk) en schrijver van een boek over de Deventer moordzaak. Deze week kwam Ernest Louwes vrij, de ‘boekhouder’, die eerst werd vrijgesproken, daarna veroordeeld in hoger beroep en vervolgens na een juridisch unieke gang van zaken na herziening opnieuw werd veroordeeld voor moord op de weduwe Wittenberg. Zelden leverde een strafzaak zoveel beroering op. Het begrip tunnelvisie werd een gevleugeld woord. Bas Haan zelf speelde een grote rol bij de media-aandacht die de zaak kreeg. In zijn boek kijkt hij terug op de gebeurtenissen en de weerslag daarvan in de pers. Max van Weezel praat met hem over het nieuwe ‘hoofdstuk’ in de pers rond de Deventer moordzaak, nu Ernest Louwes weer een vrij man is.