Argos

Omstreden werkwijze immigratie-ambtenaren

Argos

Omstreden werkwijze immigratie-ambtenaren

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Omstreden werkwijze immigratie-ambtenaren in het buitenland
Op vliegvelden in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen zijn sinds 2004 zogenaamde ILO’s gestationeerd. Deze Immigration Liaison Officers zijn speciaal opgeleide ambtenaren, die de reispapieren van reizigers op echtheid controleren. Er zijn 11 Nederlandse ILO’s in dienst van de IND. Ze hebben een zelfstandige positie, ver weg van Den Haag. Doel van hun werk is het tegengaan van “ongewenste migratie” Maar hoe ze werken is vertrouwelijk, er is weinig over bekend. Ook het Europarlement en de Tweede Kamer worden daarover niet geïnformeerd. Argos onderzoekt de schimmige wereld van de ILO’s: Wat doen ze precies? Wie controleert de ILO’s, en is dit beleid niet in strijd met het vluchtelingenverdrag van Genève?

2 . RADIO ONJO: Irak-dossier van onderzoeksjournalisten voor Commissie-Davids
Volgende week donderdag zal een delegatie van Nederlandse onderzoeksjournalisten een Irak-dossier overhandigen aan de door premier Balkenende ingestelde commissie-Davids. Een gesprek over dit initiatief en ook over de vraag of de commissie inderdaad toegang zal krijgen tot alle noodzakelijke overheidsinformatie. Defensiedeskundige Ko Colijn (Erasmus Universiteit Rotterdam) schreef daarover deze week een kritisch artikel in Vrij Nederland en praat daarover met onderzoeksjournalisten Huub Jaspers (Argos) en Wil van der Schans (redacteur van OnJo, de website voor onderzoeksjournalistiek van de Publieke Omroep).