Argos

Kredietcrisis in het MKB

Argos

Kredietcrisis in het MKB

Deze aflevering gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:
1 . Meubelbedrijf Kembo wil collectief ontslag van werknemers zonder ontslagvergoeding
Aanstaande dinsdag zal de kantonrechter in Utrecht zich uitspreken over de vraag van meubelbedrijf Kembo uit Veenendaal om 26 van de 54 werknemers collectief te ontslaan. Zonder ze enige ontslagvergoeding te geven. De regels voor collectief ontslag worden niet gevolgd omdat het bedrijf anders failliet gaat, zegt Kembo. Kan dat? Mag een bedrijf zomaar alle rechten van werknemers opzij zetten omdat het anders failliet gaat? Telt het bedrijfsbelang in dit geval zwaarder dan de belangen van de ontslagen werknemers? Hoe groot is de kans dat de kantonrechter dit verzoek accepteert? En zo ja: wat betekent dat voor de rechtspositie van werknemers? Wat vindt de vakbond hier eigenlijk van? In Argos de achtergronden bij deze opmerkelijke rechtszaak.

2 . RADIO ONJO: Minister Cramer verbiedt tijdelijk storten van slib in zandwinplassen
Het storten van slib in zandwinplassen is door minister Cramer stopgezet. In afwachting van een onderzoek naar de risico’s voor vervuiling van het grondwater. Had de minister dat niet al lang kunnen weten? Emeritus hoogleraar geo-hydrologie Cees van den Akker zat in een commissie die daarover aan de minister geadviseerd heeft. Van den Akker spreekt over dat advies en waarom de minister dat in de wind geslagen heeft.

3 . Aanschaf nieuwe type gevechtsvliegtuigen Joint Strike Fighter (JSF) nog onzeker wegens mogelijk hoge kosten
Nederland neemt sinds 2002 deel aan de ontwikkeling van de JSF. Voor eind april 2009 moet de Tweede Kamer zich buigen over de aanschaf van de eerste twee F-35’s, de nieuwe types JSF, om deel te kunnen nemen aan de testfase van het JSF-programma. Hoeveel de JSF gaat kosten is nog niet duidelijk. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil eerst opheldering over de exacte kosten voordat de eerste testvliegtuigen kunnen worden aangeschaft.
TELEFOONGESPREKKEN met:
- PVV-Kamerlid Hero Brinkman die vindt dat er te weinig informatie is over de JSF om tot aanschaf over te gaan (11:50 uur);
- voorzitter Henk van vakbond FNV Bondgenoten die sceptisch is over de belofte is van de Amerikanen (11:54 uur).
KRUISGESPREK (11:51 uur) met SP-Kamerlid Krista van Velzen die blij is met de steun van de PVV-fractie.