Argos

Segregatie in het onderwijs

Argos

Segregatie in het onderwijs

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:
1 . Segregatie tussen allochtonen en autochtonen in het Nederlandse onderwijs
Waarom bestaan er anno 2009 nog steeds zwarte en witte scholen? Terwijl de PvdA zaterdag congresseert over de omstreden integratienota ‘ Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ besteedt Argos aandacht aan de segregatie in het onderwijs. Schooldirecteuren- en bestuurders, onderwijsdeskundigen en politici laten hun licht schijnen over de oorzaken van de tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem.
Deze dag bespreekt het PvdA-partijcongres in Utrecht de omstreden integratienota 'Verdeeld verleden, gedeelde toekomst'.
Reportage (13:17 uur) van verslaggever Irene Houthuijs over het fenomeen witte en zwarte scholen. In de reportage laten schooldirecteuren en -bestuurders, onderwijsdeskundigen en politici hun licht schijnen over de oorzaken van de tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem.
KRUISGESPREK met verslaggever Joost Vullings vanaf het PvdA-partijcongres wat op het punt staat om de integratienota te gaan bespreken (13:41 uur).

2 . Radio Onjo: informatie over wapenvergunningen en bezitters ervan openbaar
Sinds kort is informatie over wapenvergunningen en de bezitters ervan openbaar. Dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) moet de politie, die de vergunningen afgeeft, openheid betrachten over de geboortedatum en de woonplaats van de vergunninghouder. Enkele politie-regio’s verzetten zich nog tegen het besluit van de Raad van State en ook verenigingen van jagers en sportschutters maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van dit besluit voor hun privacy. Tweede Kamerlid Fred Teeven wil dat de minister van Justitie uitzoekt of de WOB moet worden gewijzigd, zodat het eenvoudiger kan worden voor bestuursorganen om privacy-gevoelige informatie te weigeren.
Dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) moet de politie, die de vergunningen afgeeft, openheid betrachten over de geboortedatum en de woonplaats van de vergunninghouder. Enkele politie-regio’s verzetten zich nog tegen het besluit van de Raad van State en ook verenigingen van jagers en sportschutters maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van dit besluit voor hun privacy. Ook Tweede Kamerlid Fred Teeven (VVD) maakt zich zorgen. Hij wil dat de minister van Justitie uitzoekt of de WOB moet worden gewijzigd, zodat het eenvoudiger kan worden voor bestuursorganen om privacy-gevoelige informatie te weigeren.
STUDIODISCUSSIE tussen Kamerlid Teeven en WOB-deskundige Rogier Vleugels (13:45 uur).