Argos

Beeld en Geluid

Argos

Beeld en Geluid

Deze aflevering gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Kritiek op archiveringsbeleid van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid huist in een groot en kleurrijk gebouw aan de ingang van het Mediapark in Hilversum. In het gebouw zitten enorme depots met daarin het audiovisuele verleden van Nederland en een veelgeroemde ‘Experience’, een interactieve mediatentoonstelling. Het gebouw is voor het publiek geopend sinds 2 december 2006 en heeft sindsdien al meer dan 400.000 bezoekers getrokken. Een succesverhaal. Maar er is ook kritiek op het functioneren van dit prachtige instituut. Is het instituut ook zo succesvol als het gaat om haar archiverende taak? Hoe selecteert het instituut uit het aangeboden materiaal? Waarom wordt er audiovisueel materiaal vernietigd?
In het kleurrijke gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) zitten enorme depots met daarin het audiovisuele verleden van Nederland en een veelgeroemde Experience, een interactieve mediatentoonstelling. Het gebouw is voor het publiek geopend sinds 2 december 2006 en heeft sindsdien al meer dan 400.000 bezoekers getrokken. Er is ook kritiek op het functioneren van dit instituut voor wat betreft het archiveren en selectie van audioviseel materiaal.
Reportage (13:17 uur), met INTERVIEWS met:
- Hans Westerhof, sectormanager collecties en verantwoordelijk voor het project Beelden voor de toekomst die een rondleiding geeft in de depots en die bevestigt dat nog niet alle collecties via de publieke catalogus raadpleegbaar is en dat er tijdelijk een acquisitiestop is geweest;
- directiesecretaris Petra Van Dijk over de schaarse vernietiging van audiovisueel materiaal;
- plaatsvervangend directeur Jan Vriezen die vertelt over het besluit om handelsplaten te verwijderen waarvan meerdere exemplaren aanwezig zijn in de collectie;
- oud-Rijksarchivaris Erik Ketelaar;
- directeur Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) die zijn collectie in 2003 heeft geschonken aan het NIBG in de veronderstelling dat die goed beheerd zal worden;
- Martin Hulshof, technisch coördinator van radio 4 en radio 6, die in een korte tijd containers heeft gevonden met oude platen die mogelijk zijn verwijderd door het NIBG. Hulshof heeft een aantal van de platen meegenomen om aan te tonen dat het niet om handelsplaten gaat;
- archivaris Nienke Feis van omroep VPRO die een collectie heeft aangeboden aan het instituut, maar als antwoord heeft gekregen dat de collectie al grotendeels vertegenwoordigd is in de collectie;
- projectmedewerker Martien Sleutjes bij het historisch archief bij de Wereldomroep over een acquisitiestop bij het NIBG waardoor hij een collectie niet heeft kunnen aanbieden aan het instituut.

2 . De Vlissingse scheepswerf Damen Schelde levert vier korvetten af aan de Indonesische marine
Radio Onjo De Vlissingse scheepswerf Damen Schelde bouwde de afgelopen jaren vier korvetten voor de Indonesische marine. Op 7 maart 2009 wordt het laatste van die vier oorlogsschepen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zeeland overgedragen aan de Indonesische minister van Defensie.Vijf jaar eerder is de order in de Tweede Kamer nog zeer omstreden geweest vanwege de gewelddadige conflicten in Atjeh en andere delen van de archipel.
TELEFOONGESPREKKEN met:
- journaliste Nadia Berkelder van dagblad 'de Provinciale Zeeuwse Courant' die een paar jaar eerder een artikel heeft geschreven over de militaire bijeenkomst na de aanname van de opdracht door de Zeeuwse scheepswerf (13:44 uur);
- PvdA-Kamerlid Luc Blom die zegt dat er in 2006 geen bezwaar is geweest om wapens te leveren aan Indonesië (13:53 uur).
- woordvoerder Victor Kasiepo van de Papoea-gemeenschap in Nederland die niet zo blij is met de korvetten omdat de Indonesische marine een negatieve rol heeft gespeeld in Nieuw-Guinea;
- onderzoeker Frank Slijper bij de campagne tegen wapenhandel.