Argos

Radioactief schroot

Argos

Radioactief schroot

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Toename radioactieve stoffen in schroot
De Inspectiedienst van het ministerie van VROM stuurde deze week het verslag over illegale radioactieve stoffen in 2006 en 2007 naar de Tweede Kamer. Wat blijkt, het aantal is weer gestegen. Dat komt vooral door de vondst van radioactieve bronnen bij schroothandelaren. Zoals de vondst van verrijkt uranium bij KMR Stainless in Dordrecht twee weken geleden. Hoe ernstig is de toename van radioactieve stoffen in schroot? Is er genoeg menskracht op de Vrom-Inspectie om het toenemende aantal meldingen te controleren? Is er gevaar voor de consument? Argos over honderden tonnen radioactief besmet staal uit India, radioactief behang, stralende wasbolletjes en damestassen.

2 . Radio Onjo: stort van (verontreinigd) slib in waterplassen
Moddergooien
We kijken terug op een Argos onderzoek van enkele maanden geleden naar het fenomeen verondiepingen: licht verontreinigd slib wordt gestort in zandwinplassen. Goed voor het milieu?
In 2008 is slib gestort in het zogenoemde Mobagat, een klein meertje, langs de A30 bij Lunteren. Deze vorm van natuurontwikkeling wordt verontdiepen genoemd en zou volgens diverse betrokken partijen goed zijn voor het leven in waterplassen. De eerste partij grond die in het Mobagat, is gestort, moest weer uit het water gehaald worden, omdat de grond niet geanalyseerd zou zijn op het ijzer- en fosfaatgehalte. De Grondbank, het bedrijf dat het Mobagat aan het verontdiepen is, heeft destijds beterschap beloofd, maar onlangs is het weer mis gegaan.
KRUIS/TELEFOONGESPREK (13:43 uur) met:
- Toine van Bergen, voorzitter van de Gelderse statenfractie Groep Solidara/DPS, die zich al heel lang bezighoudt met de toestand rond het Mobagat;
- CDA-Kamerlid Eddy Bilder, die al een paar keer Kamervragen heeft gesteld aan minister Jacqueline Cramer van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) over het storten van verontreinigd slib in zandwinlocaties, zoals bij de Lindervelderplas in Deventer.
STEMFRAGMENT (13:50 uur) van Theo Rietkerk, lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Overijssel, die tegenover RTV Oost zegt dat de provincie zelf gaat onderzoeken waar wel en waar niet vervuild slib kan worden gestort. Hij vindt het toetsingskader vanuit Den Haag, het zogeheten besluit bodemkwaliteit, ontoereikend.