Argos

De onttakeling van de Voedsel-en Warenautoriteit

Argos

De onttakeling van de Voedsel-en Warenautoriteit

Deze aflevering gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Minder controles Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren. In 2012 vormen deze inspectiediensten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) één nieuwe organisatie. In juridische zin blijven de PD, AID en de Nieuwe VWA bestaan tot de fusie is voltooid. De Nieuwe VWA zal als gevolg van bezuinigingen minder goed controles kunnen uitvoeren op de kwaliteit en veiligheid van producten en voeding. Zelfregulering, risicoprofilering en systeemtoezicht behoren tot het beleid van de Nieuwe VWA, maar in de praktijk blijkt dat de Nieuwe VWA de ondernemers zo min mogelijk tot last wil zijn.
Reportage (12:15 uur).
INTERVIEWS met:
- SP-Eerste Kamerlid Paul Peters, die van 2000 tot 2005 hoofdinspecteur levensmiddelen is geweest bij de VWA;
- Rob Velders, voormalig onafhankelijk consultant toezicht en handhaving, die veel te maken heeft gehad met de VWA;
- directeur Bart Combée van de Consumentenbond, over misleiding en gezondheidsrisico's door verkeerde informatie op verpakkingen, waardoor het noodzakelijk is om goede controle uit te voeren;
- Frank van Knapen, hoogleraar veterinaire volksgezondheid, die zegt dat de productie van levensmiddelen streng gecontroleerd wordt;
- toxicoloog Martin van den Berg, die sceptisch is over de betrouwbaarheid van kwaliteit van levensmiddelen.

2 . Radio Onjo: censuur op onafhankelijke journalistiek in Rusland
TELEFOONGESPREK (12:43 uur) met Michel Krielaars, correspondent in Moskou voor dagblad 'NRC-Handelsblad'.