Argos

Brandende Stallen

Argos

Brandende Stallen

Deze aflevering gepresenteerd door Kees van den Bosch, met de volgende onderwerpen:
1 . Rapport als uitgangspunt voor nieuw beleid brandpreventie in stallen voor vee
Minimaal 737.080 dieren zijn in de periode 2005-2009 slachtoffer geworden van een brand. Dat blijkt uit het afgelopen donderdag verschenen rapport Brand in Veestallen, dat geschreven is in opdracht van LTO-Nederland en de Dierenbescherming. Voegen we daarbij de cijfers van de Stichting Wakker Dier van dit jaar dan komen we op een totaal van bijna 900.000 dieren die de afgelopen 5 jaar bij brand zijn omgekomen. En dan hebben we de bijna 500.000 kweekvissen die in vlammen opgingen nog niet eens meegerekend. Het rapport Brand in Veestallen moet gaan gelden als uitgangspunt voor nieuw beleid van brandpreventie in stallen. Het oude kabinet weigerde de regels hiervoor aan te scherpen. Toont het nieuwe kabinet een diervriendelijker gezicht? In Argos vandaag een reportage en een gesprek hierover met Ger Koopmans, CDA-Tweede Kamerlid en met Hugo Teerds van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid.

2 . Radio Onjo: publicatie boek over brand in gevangenis illegalen bij Schiphol
Volgende week is het precies 5 jaar geleden dat er brand uitbrak in het cellencomplex van Schiphol Oost. Die brand kostte 11 mensen het leven. De journalisten Willem de Haan en Bart Zuidervaart schreven een boek over de ramp dat volgende week uitkomt. Willem de Haan reconstrueerde eerder voor Argos het strafdossier van deze zaak en sprak als enige journalist met de veroordeelde Achmed Al Jaballi, de 24-jarige Libier uit cel 11 die met het wegschieten van een sigaret de brand veroorzaakte. In Radio Onjo een gesprek met Willem de Haan.
Presentatie: Kees van den Bosch