Argos

Toegang Verboden

Argos

Toegang Verboden

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:
1 . Kritisch rapport 'Toegang verboden' van Nationale Ombudsman over Schengen Informatie Systeem
De Nationale Ombudsman kwam deze week met een kritisch onderzoek naar het functioneren van het Schengen Informatie Systeem. Dat is een databank die de Koninklijke Marechaussee gebruikt om ongewenste vreemdelingen tegen te houden. Maar het blijkt nogal makkelijk om op die lijst terecht te komen. En dat kan betekenen dat je in plaats van kerst te vieren bij je ouders, plotseling terecht komt in een cel op Schiphol Oost. In Argos een onderzoek naar een beveiligingsysteem dat ook onschuldige mensen buitensluit.
Verslag (12:17 uur).
INTERVIEWS met:
- Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, die zegt dat het systeem transparanter moet worden;
- plaatsvervangend brigade-commandant bij de Marechaussee Frank van Velthuizen van de post grensbewaking op Schiphol;
- advocaat Barbara Wegelin;
- universitair docent staats- en bestuursrecht Evelien Brouwer van de Universiteit Utrecht;
- beleidsmedewerker van de immigratie en Naturalisatiedienst (IND);
- universitair docent uit Kenia, die vijf jaar in Nederland heeft gewoond voor een studie. Een nieuw visum wordt hem geweigerd omdat hij zich de eerste keer niet heeft afgemeld bij de politie bij terugkeer naar Kenia (telefonisch).
Een onderzoek van Suzan Borst

2 . Radio Onjo: CIA-artsen betrokken bij verhoormethoden van gevangenen in Irak en Afghanistan in de periode van de Amerikaanse president George Bush jr.
Artsen van de Amerikaanse inlichtingendienst hebben zich laten gebruiken om de effectiviteit van harde verhoormethoden, zoals waterboarding (schijnverdrinkingen), te vergroten. Die methode is onder president Obama afgeschaft en wordt alom als marteling gezien. Het nieuws kwam begin deze maand naar buiten via ´Physicians for Human Rights´, een mensenrechtenorganisatie. Het was groot nieuws in de VS,maar in de Nederlandse dagbladen stonden slechts twee kleine berichten. Reporter-journalist Bart Nijpels was in de VS in de week voordat het nieuws naar buiten kwam. Hij vertelt over hoe dit nieuws tot stand kwam en met hem zoeken we naar een verklaring waarom dit in Nederland nauwelijks interessant werd gevonden.