Argos

Het isolement van Wilders

Argos

Het isolement van Wilders

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Onderzoek naar functioneren van de PVV in de Tweede Kamer
Wat hebben Wilders en de PVV de afgelopen 4 jaar in het parlement gedaan? Argos kijkt niet naar de ideologie, niet naar de retoriek, maar naar de parlementaire opstelling van de PVV. Dit op basis van een onderzoek dat twee Leidse politicologen - Simon Otjes en Tom Louwerse - op verzoek van Argos hebben uitgevoerd. Een van de bevindingen is dat er nooit eerder een partij in het parlement heeft gezeten die zo geïsoleerd was tijdens stemmingen voor moties. Verder een gesprek met Meindert Fennema, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en bezig met een biografie van Wilders en met Eric Vrijsen, parlementair verslaggever bij Elsevier en goede bekende van Wilders.
Argos over de daden en het isolement van Wilders.
Een reportage van Lemke Kraan en Irene Houthuijs

2 . Radio Onjo: rapport Commissie-Davids onduidelijk over militaire steun aan inval in Irak
De Commissie-Davids heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming van het Kabinet-Balkenende II rond Nederlandse steun en mogelijke militaire betrokkenheid aan de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003. De commissie heeft geen bewijs gevonden van militaire steun. In het Studium Generale in Wageningen hebben op 1 juni 2010 medeauteur van het Commissierapport Koos van der Bruggen en VPRO-verslaggever Huub Jaspers gedebatteerd over de onderzoeksmethoden van de commissie waarin ook de mogelijke militaire betrokkenheid aan de orde komt. Uit onderzoek van Jaspers zou blijken dat het Nederlandse fregat Van Nes bij de voorbereidingen betrokken is geweest. De commandant van het Korps Commandotroepen Rob Querido heeft eind 2002 in de VS gewerkt aan voorbereidende missies in Irak en Afghanistan, bevestigd door het ministerie van Defensie.
STEMFRAGMENT (12:47 uur) van Van der Bruggen.
STUDIOGESPREK (12:48 uur) met:
- Huub Jaspers;
- defensiedeskundige Ko Colijn.
Presentatie: Max van Weezel