Argos

Commissie De Wit en de kredietcrisis

Argos

Commissie De Wit en de kredietcrisis

De kredietcrisis.
Niet eerder in de geschiedenis hebben zo velen moeten boeten voor de onverantwoordelijkheid van zo weinigen. Het kapitalistische systeem wankelt omdat de banken in hun corebusiness - het inschatten van risico’s - gefaald hebben. Deze week rondde de commissie de Wit haar eerste ronde van openbare verhoren af. Drie weken heeft de commissie geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag wat de oorzaak is van de kredietcrisis. Wat zijn we wijzer geworden? Daarover spreken we met Esther-Miriam Sent, economie hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Jac Kragt, lid van de klankbordgroep van de Commissie De Wit en GroenLinks Tweede Kamerlid Kees Vendrik.

De zaak ONJO versus de inlichtingendiensten
Waarom weigeren de inlichtingendiensten inzage te geven in documenten over de inval in Irak, terwijl de Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) zegt dat de weigergrond weinig hout snijdt? En wat deed de Minister van Binnenlandse Zaken met de betreffende brief van de CTIVD? Onjo-redacteur Wil van der Schans vertelt over de beroepszaak die deze week diende bij de rechtbank in Den Haag. PvdA Kamerlid Tweede Kamerlid Ton Heerts reageert.
Presentatie: Max van Weezel