Argos

Medische zorg voor hoogbejaarden

Argos

Medische zorg voor hoogbejaarden

Twee zonen vertellen over tekortschietende medische zorg voor hun hoogbejaarde ouders. Het aantal ouderen neemt de komende jaren fors toe. In 2040 zal ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn, nu is dat bijna 14 procent. En die ouderen worden ook nog eens gemiddeld steeds ouder. Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het de kans op het krijgen van ziekten of een combinatie van ziekten toe, zoals hartproblemen, dementie, hoge bloeddruk, suikerziekte. Het hebben van meerdere kwalen tegelijkertijd heet ‘multimorbiditeit’. Ongeveer tweederde van alle mensen tussen 65 en 75 jaar heeft meer dan twee chronische aandoeningen. Bij mensen ouder dan 85 jaar heeft 85 procent meer dan twee aandoeningen. De Gezondheidsraad constateerde in januari 2008 in haar rapport ‘Ouderdom komt met gebreken’: “dat de gezondheidszorg in Nederland niet goed is ingesteld op ouderen met complexe multimorbiditeit.” In verpleeghuizen werkt altijd een verpleeghuisarts. Maar hoe zit dat in verzorgingshuizen? Argos over oude mensen en dingen die voorbij gaan.

Tweede Kamer kritisch over onderzoeksmethode Commissie Davids
De commissie Davids, o.l.v. Willibrord Davids, heeft op een informatieve bijeenkomst met de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken toelichting gegeven op het onderzoeksrapport naar de besluitvorming van het Kabinet-Balkenende II rond politieke steun aan de Amerikaans-Britse invasie in Irak in 2003. De commissie heeft geen bewijs gevonden voor militaire steun. In een eerdere 'Argos'-uitzending krijgt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema inzicht in een geheim document waaruit blijkt dat inlichtingendiensten uit Duitsland en Frankrijk hebben samengewerkt met de diensten in de VS en Nederland. De commissie heeft nooit om dit document gevraagd omdat twijfel bestond of het wettig was verkregen.
Verslag (12:43 uur).
VERKLARINGEN tijdens bijeenkomst van:
- PvdA-Kamerlid Martijn van Dam, waarin hij de commissie vraagt waarom gesprekken met journalisten en bronnen van deze journalisten ontbreken in het rapport; antwoord door Davids.
- SP-Kamerlid Harry van Bommel, waarin hij de commissie vraagt of het onderzoek wel grondig is geweest nu de commissie in haar rapport concludeert dat er geen bewijzen zijn gevonden van Nederlandse militaire steun aan geheime militaire operaties in Irak; antwoord door commissielid Cees Fasseur.
- GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema.
- Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marianne Thieme.
- D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, waarin hij de commissie vraagt waarom de Nederlandse militair Jan Blom niet is gehoord; Blom werd als een van de bondgenoten genoemd tijdens de eerste persconferentie van de Amerikaanse opperbevelhebber Tommy Franks na de invasie; antwoord door Cees Fasseur, die zegt dat militaire leidinggevenden zijn ondervraagd en dat het gezien de tijdsdruk van het onderzoek geen zin had om ondergeschikten te ondervragen; Davids.
ARCHIEFMATERIAAL: presentatie rapport Commissie Davids met vraag van 'Argos'-journalist Huub Jaspers over geheim document.

Presentatie: Max van Weezel