Argos

Valse paspoorten

Argos

Valse paspoorten

Asielzoekers met valse paspoorten vaak uitgewezen naar verkeerde land
Hoe kom je van een valse identiteit af? Vluchtelingen die in Nederland een asielverzoek indienen, hebben vaak valse paspoorten of ze hebben geen documenten bij zich waarmee ze hun identiteit en nationaliteit kunnen aantonen. En daarmee begint meteen een groot probleem voor de asielzoeker. Want hoe bewijs je dat je bent wie je zegt? En hoe bewijs je dat je op een paspoort van een ander naar Nederland bent gereisd? In Argos de verhalen van twee asielzoekers die met - naar eigen zeggen - valse paspoorten Nederland zijn binnengekomen en met dezelfde paspoorten het land uit zijn gezet. Niet naar hun eigen land, maar naar het land waar hun paspoorten vandaan kwamen. Vervolgens zijn ze, vanwege hun valse paspoorten, beiden in de gevangenis beland Argos met: U bent uw paspoort.
Een verslag van Irene Houthuijs

Radio Onjo: staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW weigert overheidssteun aan Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis in de HeiligLand Stichting bij Nijmegen blijkt af te stevenen op een faillissement en er is weinig steun vanuit de politiek en van de provincie Gelderland.
Studiogesprek met journaliste Hélène van Beek.
Telefoongesprek met Remco Dijkstra, fractievoorzitter voor de VVD bij de Provinciale Staten Gelderland.