Argos

Voedselveiligheid in komkommertijd

Argos

Voedselveiligheid in komkommertijd

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Voedselveiligheid in gevaar in Europa vanwege onduidelijkheid herkomst EHEC-bacterie
De angst voor de EHEC-bacterie beheerst het nieuws. De meeste patiënten bevinden zich in Duitsland, maar ook Nederlanders zijn geïnfecteerd. Inmiddels zijn 20 Duitsers overleden. EHEC is een bacterie die een besmettelijke dikke darm- ontsteking kan veroorzaken met bloederige diarree. De bron van de besmetting is nog steeds niet gevonden. Hoe veilig is ons voedsel? En hoe wordt ons voedsel gecontroleerd?
Het aantal aantal personen dat besmet is en wordt opgenomen in een ziekenhuis neemt toe. Duitse onderzoekers hebben de besmettingsbron nog niet ontdekt en speculeren dat komkommers, tomaten en de kiemgroente taugé mogelijke veroorzakers zijn. De besmetting roept de vraag op hoe veilig voedsel in Nederland is en hoe grondig de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert. Begin 2011 wordt Duitsland getroffen door een dioxine schandaal. Eieren en varkensvlees blijkt besmet te zijn via veevoer waarin vervuild vet is verwerkt. Dat vet werd al sinds maart 2010 gebruikt in het veevoer. De NVWA heeft nooit hoge concentraties dioxine in de Duitse voedingsmiddelen gevonden en was niet op de hoogte dat het vet al zo lang werd gebruikt. Uit een rapport van de KLPD uit 2003 blijkt dat een deel van de handel in vervuilde levensmiddelen in handen is van georganiseerde criminaliteit.
Verslag (12:11 uur).
INTERVIEWS met:
- hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg, die zegt dat het EHEC-schandaal aantoont dat de voedselveiligheid in Europa niet is zoals het zou moeten zijn. Van der Ploeg vindt het ongehoord dat er zoveel personen al zijn overleden en in ziekenhuizen zijn opgenomen zonder dat bekend is wat er aan de hand is. De controlesystemen van de NVWA zijn onvoldoende, aldus Van der Ploeg;
- landbouwkundige Louise Fresco, die zegt dat de voedselketen niet ernstig in gevaar is omdat het over het algemeen goed gaat. De grootste besmettingsrisico's zitten nog altijd in het vaatdoekje en het snijplankje in de keuken van de consument. Fresco pleit voor een breed maatschappelijk debat over de industrialisering van voedselproductie;
- chef divisie industrie Roel Stevens van de NVWA, die zich bezig houdt met controle op dierlijke producten.
ARCHIEFMATERIAAL:
- overzicht van problemen met voedsel in de voorgaande vijftien jaar in Nederland (12:12 uur);
- groeihormoon npa in varkenshouderij (12:20 uur);
- telefoongesprek met woordvoerder ministerie van Landbouw in Duitsland over dioxine in melk (12:21 uur).
Een verslag van Gerard Leenders en Eric Arends

2 . Radio Onjo: rapport over mediahype rond de Mexicaanse griep
Drie wetenschappers van de Nederlandse Nieuwsmonitor hebben onderzoek gedaan naar de berichtgeving door de media over de Mexicaanse griep en de invloed ervan op de burgers. In 2009 krijgt Nederland te maken met de dreiging van een griep-pandemie. In het rapport 'Mexicaanse griep in Nederland, berichtgeving, verontrusting en publieke reactie' concluderen de onderzoekers dat de media zich hebben laten meeslepen door verontruste verhalen over de dreiging van een pandemie, weinig hebben gedaan met de informatie die de dreiging relativeerde en vaak gebruik maakten van dezelfde bronnen: directeur Roel Coutinho van de afdeling Infectieziekten van de RIVM en viroloog Ab Osterhaus.
STUDIOGESPREKKEN (12:42 uur) met:
- mediasocioloog Peter Vasterman, één van de opstellers van het rapport;
- redacteur Eric Arends, die werkte aan de uitzending over de dubbele rol rond de Mexicaanse griep van Ab Osterhaus, naast viroloog ook aandeelhouder van een bedrijf dat onderzoek doet naar geneesmiddelen tegen griepvirussen.
ARCHIEFMATERIAAL: belangenverstrengeling Ab Osterhaus.