Argos

Dood in het gevang

Argos

Dood in het gevang

Deze aflevering gepresenteerd door Djoeke Veeninga, met de volgende onderwerpen:

1 . Aantal overleden gedetineerden in gevangenis in Nederland nog niet afgenomen
In Nederland overleden in 2010 volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid 32 gedetineerden. Maar mogelijk ligt dat aantal hoger. Gedetineerden die ernstig ziek vanuit een huis van bewaring of gevangenis naar een ziekenhuis worden gebracht en daar overlijden blijken door justitie niet te worden meegeteld in de overzichten. Volgens Justitie zijn ze in die gevallen niet overleden in een penitentiaire inrichting. Waarom wordt niet elk sterfgeval van een gedetineerde onafhankelijk onderzocht? En als er een onderzoek plaatsvindt hoe goed gebeurt dat dan? Het aantal sterfgevallen in detentie blijkt de laatste jaren nauwelijks af te nemen. En nog steeds lijken gedetineerden met medische klachten niet altijd even serieus te worden genomen.
Een reportage van Willem de Haan.

2 . Radio Onjo: Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onderzoek naar falende vaatchirurg nog niet afgerond
Vaatchirurg H. heeft in twee ziekenhuizen in Nederland gewerkt en op beide plekken ernstige medische fouten gemaakt onder meer vanwege een alcoholprobleem. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is hiervan al jaren op de hoogte, maar heeft een eigen spoedklacht bij het Medisch Tuchtcollege weer ingetrokken. De chirurg is naar Groot-Brittannië uitgeweken en oefent daar nog steeds zijn vak uit.
STUDIOGESPREK (12:49 uur) met SP-Kamerlid Renske Leijten. ''Ik vind het onbegrijpelijk (...) er worden gewoon slachtoffers gemaakt.''
Presentatie Djoeke Veeninga