Argos

Containers Overboord

Argos

Containers Overboord

Deze aflevering gepresenteerd door Djoeke Veeninga, met de volgende onderwerpen:

1 . Containers vaak van boord door menselijk falen
Jaarlijks vallen zo’n 3000-4000 containers overboord van zeeschepen. Ze vormen een gevaar voor scheepvaart, maar kunnen ook problemen opleveren voor het milieu, zeker als het containers met gevaarlijke stoffen betreft. De afgelopen jaren hebben onderzoeken aangetoond dat de oorzaken van het overboord vallen ligt aan menselijk falen. Sjorringen van containers die niet goed zijn uitgevoerd of zijn gedaan met verouderd materiaal, scheepsontwerpen die niet aangepast zijn aan grote vrachten en een slechte verdeling van de gewichten van containers op een schip. En toch verandert er weinig. Afgelopen woensdag is in Londen de 89e bijeenkomst van het Maritime Safety Committee begonnen. Dit veiligheidscomite maakt onderdeel uit van de IMO, de internationale Maritieme Organisatie, zeg maar de internationale waakhond en regelgever van alles wat op zee gebeurt. Op de agenda staat onder andere als punt 22 het probleem van overboord vallende containers. Nederland heeft een voorstel ingediend om daar wereldwijd wat aan te doen. Maar zet dit voorstel zoden aan de dijk? Is het economisch haalbaar en wat zijn eigenlijk de gevaren van de containervaart? Argos over een overboord vallend probleem.
Een reportage van Gerard Leenders.

2 . Radio Onjo: allerlaatste interview met horeca-magnaat Sjoerd Kooistra openbaar gemaakt
Sjoerd Kooistra, de grootste horecaverpachter van Nederland, pleegde vorig jaar juni zelfmoord. Conflicten met brouwerijen beheersten de laatste fase van zijn leven. Henk Willem Smits en Joost van Kleef schreven een boek over hem ‘De zaak Kooistra, opkomst en ondergang van een horecamagnaat’, dat onlangs verscheen. Daarin opgenomen is een interview met Kooistra, dat drie weken voor zijn dood plaatshad. De auteurs van het boek zijn te gast en in Argos zijn delen te horen van de tapes van het allerlaatste interview met Kooistra.

Presentatie: Djoeke Veeninga