Het Spoor Terug

Het wervende woord 6: ‘De (Friese) Koerier’

Het Spoor Terug

Het wervende woord 6: ‘De (Friese) Koerier’

Laatste deel van de zesdelige serie ‘Het wervende woord’, over kranten die naast het nieuws een boodschap brachten voor de arbeidersklasse. Uitgezonden op 3 juli 1990. De Spoorwegstaking van 1944 zorgt ervoor dat het landelijk verschijnende illegale blad ‘Je maintiendrai’ Friesland niet meer bereikt. Om toch aan de vraag naar nieuws te kunnen voldoen, besluit de ‘Je maintiendrai’-groep in Friesland een eigen berichtenblad, ‘De Koerier’ te beginnen. Het eerste nummer verschijnt op 15 september 1944 in Leeuwarden. Twee maanden later verschijnt ook in Heerenveen een editie van ‘De Koerier’. Na de bevrijding in Friesland worden beide bladen bovengronds voortgezet. Na enige strijd komt in 1952 - een jaar na Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) - ‘de Friese Koerier’ tot stand, met een trouwe lezersschare van 20.000 abonnees. In 1969, twee weken voordat het 25-jarig bestaan van de Koerier gevierd zou worden, moet de Friese Koerier noodgedwongen fuseren met de Leeuwarder Courant.
Interviews met:
- Jan Spiekhout, typist en drukker van ‘Je Maintiendrai’ en later hoofdredacteur en directeur van ‘De (Friese) Koerier’;
- Sjoerd van der Schaaf, hoofdredacteur ‘De Koerier’;
- Jan de jong, redacteur ‘Heerenveense Koerier’;
- Rozemarie de Ruiter, leerling journaliste, later redacteur Friese Koerier;
- romanschrijver Rink van der Velde, redacteur Friese Koerier.

advertentie