Opgestapt CBG-lid Huub Schellekens uit forse kritiek op ‘de perversies van het systeem’

Opgestapt CBG-lid Huub Schellekens uit forse kritiek op ‘de perversies van het systeem’

Tien jaar lang was professor Huub Schellekens lid van het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van de pillen die wij slikken. Eind februari nam hij afscheid. In een interview met Argos legt hij uit waarom de maat vol was.Schellekens wil niet langer deel uit te maken van een agentschap dat de problemen eerder verergert dan oplost. Hij heeft fundamen­tele kritiek op het systeem waarmee in Nederland en in Europa medicijnen worden beoordeeld en toegelaten. Dit stelsel is volgens hem ontaard in een vastgeroeste bureaucratische molen die meer schade brengt dan goed doet. “De perversies van het systeem worden nu wel heel erg duidelijk. Het systeem is verslaafd geraakt aan hoge prijzen.”Dit heeft tot gevolg “dat er nauwelijks nog iets bijkomt” aan noodzakelijke nieuwe medicijnen en “dat wat er bijkomt steeds duurder wordt”. Aan de andere kant gaat heel veel geld en energie zitten in nieuwe pillen “waar niemand op zit te wachten”.In Argos legt Schellekens uit waardoor dat in zijn visie komt. Schellekens is hoogleraar innovatie in de medische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht en adviseur van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dit fragment is onderdeel van

Argos

In deze aflevering: 1 . Voormalig CBG-lid Schellekens over het systeem waarmee in Nederland en in Europa medicijnen worden beoordeeld en toegelaten Huub Schellekens is hoogleraar innovatie in de medische biotechnologie en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Na tien jaar heeft Schellekens afscheid genomen als lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van medicijnen in Nederland. INTERVIEWS (12:17 uur) met: - Schellekens, over: - zijn kritiek op het CBG: strenge eisen aan ontwikkeling, beoordeling en registratie van medicijnen en bureaucratie bieden bijna geen nieuwe medicijnen op de markt. Medicijnen die wel op de markt komen worden steeds duurder en zijn afkomstig van grote farmaceutische bedrijven die daarvoor fors hebben betaald. Schellekens zet zijn vraagtekens bij de moderne marketingmethoden die deze industrie gebruikt, waarbij een rol is weggelegd voor media en politici en mogelijk CBG-leden en (soms ongewenste) middelen worden geregistreerd. Dit is niet bevorderlijk voor de volksgezondheid; - de macht van het CBG, de geheimhouding van CBG-publicaties, het aantal leden dat langer dan tien jaar in het CBG-college zit en de betrokkenheid van de CBG-voorzitter bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA); - de miljarden die aan dierproeven worden besteed om de veiligheid van geneesmiddelen te testen. Volgens Schellekens zijn deze proeven niet nodig nu uit studies blijkt dat de kans dat patiënten besmet raken door bijvoorbeeld BSE, dat in de gelatine van capsules voorkomt, verwaarloosbaar is; - de reden van zijn vertrek; - SP-Kamerlid Henk van Gerven (telefonisch). 2 . Radio Onjo: vooruitblik op hoger beroep van Sabir K. om uitlevering aan de VS te voorkomen De VS verdenkt de Nederlands-Pakistaanse terreurverdachte Sabir K. van het beramen van aanslagen op Amerikaanse militairen in Afghanistan. K. is opgepakt in Pakistan en heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen door martelingen in een gevangenis van de geheime dienst. TELEFOONGESPREK (12:52 uur) met André Seebregts, advocaat van Sabir K. Presentatie: Max van Weezel.

advertentie