HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


EEN GOED GESPREK (09.07)

Een goed gesprek van Marjan Luif: 'Mevrouw Mutsaers uit Tilburg, over de oorlog'.

----


IRAK (09.10)

Je zou het bij al het wapengekletter bijna vergeten maar er wordt een kabinet geformeerd in Nederland. En we hebben een beetje te doen met Wouter Bos. Zo jong nog en bij zijn eerste formatie meteen een oorlog in het verschiet. Dus we dachten die kan wel wat goede raad gebruiken. Jan Pronk aan de telefoon.

----


DE TOENAME VAN DE VRIJWILLIGE TERUGKEER (09.18)

Vandaag maakt in een persconferentie het COA bekend hoeveel en welke AZC’s gesloten gaan worden. Oorzaak is de verminderde toestroom van asielzoekers, maar ook de toegenomen Presentator Chris Kijne in gesprek met Albert de Dycker, directeur IOM, Internationale organisatie voor Migratie, over die toegenomen terugkeer.

----


STANDPLAATS KRUIDENBUURT, DEEL 4 (09.35)

In Standplaats Kruidenbuurt bericht verslaggeefster Irene Houthuijs voor de vierde en laatste maal over het wel en wee in een achterstandsbuurt in Tilburg West. In de buurt is veertig procent van de bewoners allochtoon. Eén op de vijf Kruidenbuurters stemde vorig jaar op de LPF. Drie weken geleden deed een op de twintig dat nog maar.
In Standplaats Kruidenbuurt vandaag: het Opstap-programma.

De Marokkaanse buurtmoeder uit de Kruidenbuurt geeft iedere dinsdagochtend de cursus ‘Opstap’. Moeders van 5- en 6-jarige kinderen leren via oefeningen de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.
Vandaag krijgen de moeders behalve oefeningen ook voorlichting over de schoolarts. Daarom krijgen de Marokkaanse en Somalische moeders vandaag samen les, en wordt de les in het Nederlands en niet in het Marokkaans gegeven. De Turkse moeders krijgen vandaag wel les in hun eigen taal.

----


BEZUINIGINGEN RECHTSHULP (09.49)

Een discussie over de plannen van Minister Donner van Justitie om te bezuinigen op de Bureau’s voor Rechtshulp,met Tomas Weterings, van het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam en Cisca Joldersma, CDA-tweede kamerlid.

----

advertentie