HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Twee maal was Carel Haseth gevolmachtigd minister van de Antillen in de Koninkrijksregering, maar van huis uit is hij apotheker en daarnaast maakte hij naam als schrijver en dichter.

Van 1994 tot 1998 en van 2000 tot nu vertegenwoordigde hij de Antillen: dus Curacao, Bonaire, St Eustatius, Saba en St. Maarten en maakte dus namens zijn partij de PAR de Pro Antia Restruktura deel uit van die Rijksregering.
Dat is het kabinet plus hem en zijn collega van Aruba. Maar bij de verkiezingen van mij verloor de PAR de verkiezingen, dat wil zeggen: bij de daaropvolgende formatie viel zij buiten de boot, en nu pakt hij dus voor de tweede keer zijn koffers. Carel Haseth is te gast.
Heeft hij zijn koffers al gepakt?

====


Oele Sunmez is medewerker van het project GRIP.
Grip is een initiatief van Reclassering Nederland en houdt zich bezig met psychiatrische criminele verslaafde daklozen die overlast bezorgen in de stad Utrecht.

Oele heeft zojuist één van zijn cliënten bezocht in een cel van het politiebureau Paardenveld.
Dat is niet héél ver lopen, want zijn eigen kantoor bevindt zich in datzelfde bureau, twee trappen lager.
Hoewel politie en justitie zeer tevreden zijn over de samenwerking èn de resultaten, zal het projekt GRIP toch over enkele maanden moeten stoppen.
Er wordt namelijk bezuinigd........

Onze oudere hangjongere Gerrit Kalsbeek, tevens radioverslaggever, verplaatste zich naar de Domstad teneinde ons nader te informeren over de ondergang van een succesvol project.

====

advertentie