HET INTERVIEW

Interview: Het Ondergeschoven Kind

HET INTERVIEW

Interview: Het Ondergeschoven Kind

----
Gesprek met Ben Rensen. Over jarenlange ervaring met kindermishandeling, de samenhang tussen huiselijk geweld en later crimineel gedrag, en over hoe 'it takes a village to raise one child'

----
En Verder: Een gesprek over een Quotum voor kanslozen in Rotterdam met Dominique Schreijer, PVDA Rotterdam. Onderzoeksinstituut COS voorspelde onlangs dat veel Rotterdamse deelgemeenten verder zullen verkleuren. Dat heeft de discussie over de vraag of er niet teveel kansarme migranten in de stad wonen verder aangewakkerd. Leefbaar Rotterdam stelt nu voor een limiet te stellen aan het percentage nieuwkomers in de stad en weet zich daarin volgens een enquête van bureau Intomart gesteund door 62 procent van de Rotterdammers. Een gesprek met Dominic Schrijer, de stadsdeelraadvoorzitter van de PvdA in Charlois, die het voorstel voor een quotum voor nieuwkomers lanceerde.