HET INTERVIEW

9.00 - 10.00 uur

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00 uur

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Marjan Luif met haar wekelijkse column Een Goed Gesprek opent dit eerste Interview-uur, onderwerp: 'Schiphol'.

##

Afgelopen zaterdag verscheen er in het NRC-Handelsblad een opmerkelijk boze bijdrage aan het integratiedebat. Een artikel van filosoof en hoogleraar Herman Philipse onder de pakkende kop: ‘Stop de tribalisering van Nederland’. Reden om Herman Philipse te vragen zijn angst voor de islam toe te lichten en daarover in debat te gaan met Shervin Nekuee.

Nekuee is moslim, gevlucht uit Iran; hij is socioloog en publiceert regelmatig over de dilemma’s van het leven in een multiculturele samenleving.
Kees van den Bosch debatteert met Philipse en Nekuee.

##

Mevrouw Greidanus woont al zo’n tien jaar in de wijk Randenbroek in Amersfoort. Een wijk als zoveel andere: ook Henriëtte Greidanus zag hoe haar buurt verkleurde en hoe de verpaupering toesloeg.

Na jaren van terreur door buurtbewoners, schreef zij een brief - eigenlijk een noodkreet - aan de Commissie Sociaal-Maatschappelijke Ontwikkelingen van de gemeente. Dat maakt indruk. De burgemeester en de wethouder van Economische Zaken, Welzijn en Sport gingen met Henriëtte Greidanus de wijk in en verslaggeefster Barbara Noordermeer is erbij.

##