HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Een Goed Gesprek

Een Goed Gesprek van Marjan Luif als Mevrouw Mutsaers uit Tilburg die opbelt om te zeggen dat er meer in de wereld is dan 'Mabelgate'.

---

De vereenvoudiging van het strafproces

Minister Donner van Justitie heeft zich voorgenomen het strafrecht te moderniseren. De behoefte aan herziening van het Wetboek van Strafvordering heeft voor een groot deel te maken met de toegenomen roep om een snelle afhandeling van strafzaken. Want sinds criminaliteitsbestrijding en veiligheid steeds hoger op de politieke agenda zijn komen te staan maakt de rechterlijke macht structureel overuren. Overal kampen rechters met achterstanden.

Om rechters en officieren van justitie te ontzien heeft Donner recentelijk een aantal wetsvoorstellen gedaan om het strafproces te vereenvoudigen. Vandaag, terwijl de Tweede Kamer zich opnieuw buigt over de Justitiebegroting, stuurt de minister bovendien een nota over rechtsorde en rechtstaat naar diezelfde Kamer, waarin hij zijn plannen in een ruimer kader plaatst. Ontlasten de plannen van Donner nu inderdaad de rechters in Nederland of zijn het slechts lapmiddelen?
Een gesprek strafrechtadvocaat Jan Boone en met Wil Tonkens-Gerkema. Zij is vice-president van de rechtbank in Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak geeft ook adviezen aan de minister van Justitie en het parlement inzake nieuwe wetsvoorstellen.
Deze vereniging heeft eerder dit jaar openbaar geklaagd over de bezuinigingen waar de rechterlijke macht mee te maken heeft. De begroting van Justitie nu kent - in tegenstelling tot de andere begrotingen van dit kabinet een stijging – is dat al te merken?

---

Scientology

De Scientology Kerk is een wereldwijde sekte, waartoe je makkelijk kan toetreden maar waar je moeilijk weer uit kan.
De religieuze filosofie van Scientology bevat in hun eigen woorden: 'een nauwkeurig stelsel van axioma's, wetten en technieken, die het individu in staat stellen om zijn leven en dat om hem heen ingrijpend ten gunste te veranderen'.

De Scientology kerk Nederland, gevestigd te Amsterdam, wordt geconfronteerd met een massale uittocht. Volgens voormalige kopstukken van de sekte zijn de laatste maanden zeker vijftig van de honderdvijftig actieve kernleden uitgetreden. Dit stond te lezen in het Parool van afgelopen zaterdag. Te gast is voormalig Scientology kopstuk Caspar de Rijk.

---